white url('http://arzublog.com/blog/templates/20/img/bgsi.gif') repeat-x"> ايشيقليغا اينانانلار قارانليقدا قالماياجاقلار

ايشيقليغا اينانانلار قارانليقدا قالماياجاقلار

ياشاسين تورك دونياسي

مگر نمي گفتيد دريغ است كه ايران ويران شود

بؤلوم :

مگر نمي گفتيد دريغ است كه ايران ويران شود - اورمولو تايماز

مخاطب اين مقاله كليه احزاب ، ارگان ها ، اشخاص حقيقي و حقوقي فارس ، پان ايرانيست ها ، ملي مذهبي ها، مديا و متفكران و انديشمندان مستقل ايراني  اعم از طرف دار حكومت ايران يا مخالفين آن مي باشد.

 

آقايان ، خانم ها

مگر شما نمي گفتيد دريغ است كه ايران ويران شود . پس چرا ساكت و خاموش در قبال خشكاندن عمدي درياچه اورميه ايستاده و نظاره گر هستيد . اكنون كه ميلياردها تومن از پول خزانه صرف ساختن سد هايي شده كه منطقه را به نابودي كشانده اند معني اين سكوت چيست ؟مگر نه اين است كه مجلس شوراي اسلامي نشانگر افكار عمومي هيئت حاكمه و آينه افكار ضد آزربايجاني آنان مي باشد.

 آقاي رهبر فرزانه انقلاب كجاست آن حكم هاي حكومتي ات كه با يك سوت نماينده ها را خفه كني ؟! آقاي احمدي نژآد كجاست آن لاف و گزاف هايت ؟!

آقايان استانداران ، فرمانداران ، مديران كل و كليه كارمندان دواير دولتي در آزربايجان كه خود را ولايت مدار و تابع دولت آقاي احمدي نژاد ميدانيد ، چرا در مقابل تير خلاص نظام به آزربايجان سكوت كرده ايد .

 نماينده بجنورد طي سخنان شرم آلود خود مردم آزربايجان را محكوم به تبعيد و جلاي وطن كرد . آقاي پزشكيان نماينده اورميه اي مردم تبريز در مجلس چرا به او جواب ندادي و كلامي نگفتي ؟

نظاميان ، پرسنل نيروي انتظامي ، ماموران اطلاعات مگر شما انسان نيستيد ؟! چگونه ميخواهيد در كوير نمك زندگي كنيد ؟ چرا در مقابل تير خلاص حاكميت به مردم خودتان و خانواده خويش سكوت كرده ايد ؟

 اپوزوسيون ايراني ، مجاهدين ، فدايي ها ، راست و چپ ، پان ايرانيست ها، اقاي بني صدر، تلوزيون هاي جور واجور لس آنجلسي ،بي بي سي ، صداي آمريكا، نوري زاده و سازگارا و چالنگي ، آنانيكه برآمدن آفتاب را از دنا و البرز و نميدانم كجا و كجا به كجا تماشا مي كنيد ، اگر ذره اي شرف و انسانيت داريد بايد در مقابل قتل عام طبيعت و انسان در آزربايجان سكوت نكنيد .

 احزاب ريز و درشت كرد ، شما ها كه آزربايجان را سر ميز باده گساريتان فتح مي كنيد و نامش را كردستان شمالي ميگذاريد اگر مستي از سرتان پريده جلو بياييد و اقدامي كنيد .

خانم ميرزادگي و بنياد هاي ريز و درشت دفاع از ميراث فرهنگي و طبيعت و غيره كجا خوابتان برده است ؟ مگر شما چپ و راست شعر پيغمبرتان فردوسي را زمزمه نمي كنيد كه  : دريغ است ايران ويران شود ... اين هم ايرانتان ، اين هم سر ايرانتان ، دارند سر ايرانتان را خشك مي كنند . اگر دروغ نمي گوييد بفرماييد ، به قول ما ترك ها اين ميدان ، اين هم شيطان ! بسم الله ...

 


یازار : Tural 1390/5/28 | باخیش لار (0)

تورك يا آذري كداميك صحيح است؟

بؤلوم :

تورك يا آذري كداميك صحيح است؟

يكي از معضلات فكري و اجتماعي جوانان و حتي جامعه دانشگاهي آذربايجان ، ترس و ابا از ترك ناميدن خود است چرا كه در دوران حكومت پهلوي كه آثار آن هنوز هم باقي است ناجوانمردانه ترين ضربه ها بر شخصيت تركان ايران وارد آمد.  

در طول حكومت 53 ساله رضا خان و فرزند او تركان ايراني از هر نوع توهين و تحقيري در امان نبودن و امروزه هم گويي كلمه ترك كابوسي است كه بر سينه جوانان آذربايجان و جوانان ترك ديگر نقاط كشور سنگيني مي كند . و چنان شد كه جوان تبريزي ، اروميه اي ، زنجاني ، اردبيلي و... با دو نوع هويت ، تحقير شده تركي و افتخار آميز آذري روبرو شود . تركي صحبت مي كرد ولي خود را آذري مي ناميد . وقتي از او مي پرسيدي ترك هستي يا آذري مي گفت آذري ،وقتي مي پرسيدي آذري يعني چه و منظور از آذري چيست چيزي براي گفت نداشت . ولي وقتي همين آذري پاي از وطن بيرون مي گذاشت ايراني بودن خود را انكار مي كرد و خود را ترك اصيل معرفي مي كرد آن هم نه از نوع ايراني ؟؟ 

ترك ستيزي از زمان سقوط حكومت قاجار آغاز شد و توسط روشنفكران نژاد پرستي چون محمود افشار (بنيانگذار بنياد افشار) و احمد كسروي (كسي كه تئوري زبان آذري را تقديم رضا خان كرد ) به اجرا درآمد كه همگي ار مواجب بگيران حكومت پهلوي بودن. تئوري كسروي بر اين اساس بود ، چون اهالي چهار روستا در اطراف مرند و قره داغ ترك نيستن دليلي شد بر اينكه ساكنان اصلي و بومي آذربايجان ترك نيستند . ولي حتي اهالي آن روستا هم به زبان تاتي و تالشي تكلم مي كردند ولي كسروي با اصرار همه آنها را آذري ناميد . نكته جالب اينجاست كه اگر فرضيه كسروي را به تمام ايران تعميم دهيم به اين نتيجه مي رسيم كه نود درصد ايران ترك هست چون كمتر استاني وجود دارد كه در آن يك روستاي ترك نباشد . 

كسروي در رساله 56 سفحه خود كه در زمان رضاخان منتشر كرد . در آن نقل كرد كه از اين زبان غير تركي مردم آذربايجان (آذري) در تاريخ هيچگونه آثار و نشانه هاي ادبي و مكتوب هر چند بسيار اندك ديده و يا شنيده نشده است. بر اين اساس پروژه هاي كوتاه مدت وبلند مدت با هزينه هاي سرسام آور به راه افتاد و زبان سازي و هويت تراشي براي ايرانيان غير فارس رونق گرفت و دشمني و تبليغات عليه زبانهاي غير فارس بخصوص ترك در اولويت اين برنامه ها بود . نام هاي بومي و تركي شهرها ، روستاها ، رودها و كوههاي آذربايجان با نام هاي ساختگي فارسي عوض گرديد مثل اروميه به رضائيه ، سلماس به شاهپور ، صائين قلعه به شاهيندژ ، قره داغ به ارسباران ، آجي چاي به تلخه رود ، قره چمن ، سياه چمن و مثالهاي بسيار ديگر ... از آنجا كه برگردانندگان اين نام ها اطلاعات و معلومات درستي از فرهنگ زيباي ترك نداشتند نمي دانستند در تركي «قره» علاوه بر سياه معني بزرگ و بلند و والامقام را هم مي دهد. مثل قره باغ يعني باغ بزرگ و قره چمن يعني چمن وسيع و قره بولاق يعني چشمه بزرگ ، قره را فقط به مفهوم سياه به كار برند و اسم روستاي قره چمن تبريز را چمن سياه ناميدند و دنياي را به خود خندانند و ندانستند هيچ جاي دنيا چمن سياه پيدا نمي شود . 

بعضي از كسرويستهاي افراطي حتي پا را از ديدگاههاي احمد كسروي نيز فراتر گذاشته اند و به اصطلاح تحميل زيان تركي بر مردم آذربايجان را به مغولان نسبت داده اند اين افراطيون حتي نمي دانند و يا خود را به ناداني زده اند كه زبان مغولي چيزيست متفاوت از زبان تركي ، و اگر ميخواستند زبان خود را بر مردم ايران و آذربايجان تحميل كنند چرا زبا مغولي خود را تحميل نكردند و زبان تركي را تحميل كردند از آن گذشته مغولان فقط كنترل آذربايجان را درست نداشتند بلكه از چين تا عراق در دست آنها بود و اگر در پي تحميل زبان تركي بودن چرا هموطنانفارس ما ترك نكرند !!! 

و با همه اين حرفها اين در حالي است كه تركان هميشه در طول تاريخ به رشد و گسترش زبان فارسي كمك كرده اند و در هيچ كجا نميتوان مدركي را پيدا كرد كه تركان بر عليه و براي از بين بردن اين زبان كاري انجام دادند . زبان تركي زبانيست زيبا با قدمت هفت هزار ساله و سومين زبان زنده و با قاعده دنيا (به نقل از مجله پيام يونسكو) و حق رسمي و سرتاسري شدن در ايران به عنوان دومين زبان رسمي كشور در كنار زبان فارسي دارد .


یازار : Tural 1390/4/6 | باخیش لار (1)

تورك اوشاغي فارس مدرسه سينده

بؤلوم :

تورك اوشاغي فارس مدرسه سينده

       مدرسه ده موعلليم    ينه دوءدويده اليمدن     باجار ماديم فارسيني 

           ايراد توتدوديليمدن

        دئديم : آغا موعلليم      وورما ، گوينه دي اليم        نه دير آخي گوناهيم

           توركودورمنيم ديليم

        يا پيشدي قولاغيمدان دئدي : بوراخ توركونو      اوقالدي ائوينيزده

          اونوت گئتسين كو كونو

      اوء يره نمه سن  آب -  بابا    آچاجاقسان اليني كو تك ييه ندن سونرا

           اونودارسان ديليني

      سنين هاران توركدور؟ آذريسن ، آذري       كيم او يره ديبدير سنه

         بئله يانليش سوء زلري

     آخدي گوزومون ياشي    تيتره دي ديل -  دوداغيم  بئله يالان سوزلره

         اينانمادي قولاغيم

     آنام مني اويدورماز   آتام مني آلداتما ز   بو سو زلرين هئچ بيري

          منيم عاغليما باتما ز

       نييه منيم آديمي   سوروشما ييراوئزومدن    نييه سوء زون دوزونو

            اوخوماييرگئوزومد ن

      هركس يالان دانيشسا    آلاهين دوشماني دير  من كي يالان دئميرم

            بو اونون يالاني دير

            لايلاي دئيبديرآنام منه بئشيكده توركو   دانيشميشق هاميميز

                ائوده ائشيكده توركو

           نه دن گرك يازماياق   ديليميزي كيتابا    مدرسه ده نه اوچون

                   گلمه يك بيز حسابا ؟

          يقين كوتك يئمزديم   اوخو سايديم ديليمي   گ ينرتي سخمازديم

                   قولتو غوما اليمي

        قوي بو يويوم بير اوزوم   اولاجاغا م موعلليم   اوندا چوخ ايش گوره جك

             بوگون گوينه ين اليم

         كيلاسيمدان گله جك   ائليميزن اوز سسي  اولاجاقدير او زمان 

  توركون ده مدرسه سي

 


یازار : Tural 1390/4/3 | باخیش لار (0)

خليل ريضادان بير شعر

بؤلوم :

 

((كسه يول))

من سئويرم اوز يولونو بير نفسه گئدنلري،

باش منزيله بودرمدن، دومدوز، كسه گئدنلري.

كيمي شوهرت ديوانه سي،

كيمي ثروت ديوانه سي،

كيمي توستو،دومان ايچره

عيش، عيشرت ديوانه سي.

 

تبسسوم له گوز قويورام

اوزو قيزيل،

ايچي ظولمت سارايلارا.

چلنگ اوسته بوغوشماغا،

وورچاتداسين هارايلارا.

 

مني اصلأ جلب ائلمز

عبث،هدر،

گلدي-گئدر

دبدبه لر،طنطنه لر.

تامام باشقا بير عشق اوچون من سفربر!

 

اورييمده دورد عممانين نبضي وورور.

هر آدديميم قيطعه لري بيرلشديرن بير ائكواتور.

گاه توستويه،گاه آلووا گيره-گيره

آپاريرام آماليمي اييرميدن اييرمي بيره!

عصيرلري بير لشديرن قودرت منم،جورعت منم،

سوز دزگاهي  آرخاسيندا قول چيرمين بير وطنم!

 

قودورماسين آجي روزگار.روحوم معمار،قانيم قاينار.

كاروانيمي ساخلاماغا دئيين،كيميين گوجو چاتار؟

واخت-اليمده زر قوطوسو،

ثانييه مي قيزيل كيمي خرجلييرم.

ميصراعلاري سونبول كيمي دجليييرم.

 

خوشلاميرام نيشانينا عاشيق اولان گده لري،

خوشلاميرام يولو كسه گئدنلري.

قورخاقلاري،ميسگينلري كسه-كسه گئدنلري،

بئش عومورلوك مسافه ني بير نقسه گئدنلري!

هاراي سئللر، ايلديريملار، آل تركينه، آپار مني،

يئددي دنيز آرخاسيندا گوزليير بير نيگار مني.

 


یازار : Tural 1390/4/3 | باخیش لار (0)

بير آنادان بير معليمه مكتوب

بؤلوم :

"بير آنادان بير معليمه مكتوب"

 

 من بير آنايام هر آناكيمي، كي اؤز اوشاغينين گله جه يي ني اوغورلو اولماسينا نايراندي. منده بو دونيانين قار باقارشيغيندا او شفقلي نارين گؤزلرده شيرين بير اوميد گؤرورم؛ او آرزيلارين آتا و آناسيندا آختارير. منه اوشاق چاغيندا دئيرديلركي: "معليم آتا و آنادان اوستوندو" سوندا ايضاح دئييب دئيرديلركي: "معلم دوشونجه، علم و هابئله گله جك باغشلايار؛ دوغورداندا بئله دير. اينديكي من بير آنايام، سيز عزيز معليم، كچميشلردن دوشوندوغوم ايستكلري سيز چاليشان گئجه ني گونوزه قاتان معليمدن ايسته ييرم: حؤرمتلي عزيز معليم: اونا اؤيره دين، ديقتلي اولسون، گؤيلرده كي اولدوزلارا و گونه، اوچان قوشلارا، يئرده گزن قوردلارا (جاناوارلارا)، قارشقانين زومار ييغما سينا. اونا اؤيردين اينامسيز (مذهب و ايدئولوژي و...) يوخدور، آما وطن سيز اينام آدرسسيز بير يولدور، اونا اؤيردين وطندن اوستون هئچ بير وارليق اولابيلمز، نييه كي هر بير وارليق وطنده اولمالي دير. اؤيره دين اودوزماقدان چوخ، اؤيرنسين اودوزماماغي و سئوينسين اوداندا. دئنن: هيچ واقت اؤزوندن چيخماسين. آما هر واخت اولدوغو شعورا گوونسين (ايفتخار ائتسين)، كيتاب اوخوماغي ياشاييشين بير عونصرو تك اولماسيني قولاغينا آسسين. منيم بالاما اؤيردين مكتب خانادا درسدن قالماسي، آلچاق يوللاردان قبول اولماسيندان اوستوندور. دئيين: تام دانشيقلاري و فيكرلري ائشيدسين، سئچيب، ييغيب، گؤتورسون، اؤيردين چالشماغينان بئش قيران قازانماسي، آلچاق يوللاردان چوخ تاپماسيندان اؤنملي دير. اگر دئيه بيلسه ز، دئيين وارلي اولسون هم پارادان هم دوشونجه دن. اونا اؤيردين اؤز شعورنا و فيكرينه قيمت قويسون آما اورك ايستكلرينه قيمت قويماق اولا بيلمز. كچميشيني اؤيردين، اؤيردين كئچميش آتا بابالارين باشينا نه لر گلميش، نه لري سهو ائديبلر، نه لر قازانيبلار، نه لر اودوزوبلار. حؤرمتلي معليم، اوشاغيما كيم اولدوغونو اؤيردين نئيه كي اؤزونو تانيان اؤزگه لَرَ نوكر اولماز. دئيين كچميشده دوشمنين قورقولاريندان، دوستلاري بوراخيب يادلارا دايانماقدان. يييه سيز- يئرسيز اينانماقلاردان، قارداش قارداشين قارشيسيندا دورماقدان، وطني بوراخيب اينام داشيماقدان و… اؤيردين علي حضرتلرين سؤزونوكي بويورور: كئچميشلر گله جه يين چيراغ باني دير. اوشاغيما گله جه يين شيرين و آجيلاريندان دئيين. او بيلمه لي ديركي اينسانلار فيكردن و الدن دوز اولا بيلرلر، آما اونلارين بير سيراسي آلچاق دوشونجه لي و بير سيراسي گؤزه ل دوشونجه لي اولابيلرلر. نئجه كي بوغدا اكين يئرينده بوغدادا اولابيلر هرزه اوت دا. اوشاغيما اؤيردين ميلي ايستكلر اوغروندا نه همه شه ليق دوشمان وار نه دوست. اونا اؤيردين يوموشاقلارينان يوموشاق اولسون و قولدورلارينان قولدور اولسون. اينانديغي يولا اينامي اولسون اگر دونيا اونون قارشيندا اولسادا. منيم بالامين عزيز معليمي، بيليرم بو مكتوب سيزي چوخلو يوردو اما سيزده منه حاق وئرين نييه كي ياشاديغيم يئرده دانيشديغيم ديلين يازيب پوزماسي ياساق دير. اونا اؤيردين بو يازيلار – كيتابلار اؤزگه لريندير. بوگون زوراكيليق حالدا اؤيره نير. اما دئيين: گئج تئز اؤز ديليميزده يازيب پوزاجاغيق. اينانديرين كي بو ايش اولاجاق. اونا اؤيردين اؤز ميلتينه اينامي اولسون، اوز قارداشلارينين سهولرينه گؤز يومسون. اونا اوركدن اؤيردين ائل گوجي، سئل گوجودور. دئيين: دوشمنلريني دوشمن تك تانيسين، اونلارين حيله لرين دوشونسون. اونا اينانديرين كي تورپاقدان هچ بيركيمسه يه پاي اولا بيلمز. دئيين: اينسانين خانيمي- اوشاغي- كيشي سي دونياسين دَييشسه باشقاسينا صاحيب اولا بيلر، اما وطن تورپاغي ائلدن گئديرسه نه يارادماق اولار نه اكمك اولار. بالاما اؤيردين هر بير كلمه سين اؤزگه ديله چئويرسه ائله بيلسين بير قاريش تورپاغين الدن وئريب. اونا اؤيردين همشه قاباقچيل اولسون، باشلاردان بير باش اوسته اولسون، ائلدن چوخ قاباغا دوشمه سين، اما ياتيب بو ياشايشين كروانيندان دالي قالماسين. اؤيردين ميلتينين اينانديغينا حؤرمت ائتسين و بيلسين كي هر زادي اله گتيرمك اوچون هزينه سين وئرمه لي دير. اونا تانيتديرين كئچميش ميللي قهرمانلارين تانيسين و اونلارين ايستكلرين و اينانجلارين بيلسين. اؤيردين اونلار اؤز شيرين جانلارين بيزيم گله جه ييميزين اوغروندا وئريبلر. دئيين: اونلارا بؤيوك حؤرمت دوشونسون، اونلارين قارشيسيندا ديز چؤكسون، اؤيردين قالميش يازارلار (كيتاب)، تيكيلميش عابده لر و هرنه كي كئچميشدن بو گونه قاليب اونون صاحيبي دير و اونلاري ساخلاماق اونون بؤرجودور. اونا اؤيردين قارقانين دانشيغي قاريلداماق دير، اؤزونه گؤره اوجا قلمه آغاج باشيندا يوواسي وار اونو قورويوب ساخلاماق اوچون جانيندان دا كئچر. دئيين: قيراغندا اولان گليشمه لردن (تحول لردن) گؤزو يومولو كئچمه سين ، دايانسين دوشونسون. اونا دئيين: خانيم لارا بؤيوك حؤرمت وئرسين نيه كي مدني اوشاقلار آنالار قوجاغيندا بؤيوروبلر… دئيين: گله جه يين آيدين اولماسي بالاجا قيزلارين دوشونجه لي اولماسيندان آسيلي دير. اؤيردين اونلار باشلاريني اؤيرتسه لرده، گؤزلرين و قولاقلارين آچيق ساخلامالي ديرلار. اونا دئيين هر بير شيئي، هر بير اينانجي يالنيز اؤزونه قدر حورمت وئرسين. اؤيردمه ليسينيز اطمينان تام اولا بيلمز؛ كركليدي آردينجا اعتماد سونرا كنترل اولا. اؤيردين هر بير اينساني او گون اولدوغو قدر اينانسين نييه كي اينسان اولا بيلر دئيشيلسين. اونا اؤيردين هميشه گؤزونون گوردوكلرينه، قولاغينين ائشيدديكلرينه سووال ائتسين و اونلارا جاواب وئرسين. اونا اؤيردين اينساني نوخدالييان تقليد (دوشونمه مكدن بير ايش يا فيكره ماليك اولا) ائتمك دير. اؤيردين وطنسيز اينام، هچ بير شي اولا بيلمز. وطنه اينانان وطنداشلارينين اينانديقلارينا حؤرمت ائده ر. دئيين: گله جك رؤياسيندا اوزمك شيرين اولسادا ياتماق اودوزماق بيتيرر. اؤيردين گله جكده بؤيوك ايستكلر ديله گتيرسين. دئيين بير ايسته يي اَله گتيرمك اوچون هر زادي الدن وئرمزلر. اونا اينانديرين گله جك بيزيمدير و بيزيم اولاجاق بو بير آغير ايستك اولسادا مني بير آناكيمي باغيشلايين. اؤيردين، او، شيرين گله جه يين بير حيصه سين مندن، سونرا بير حيصه سينده سيز حؤرمتلي معلم لردن پاي آلاجاق. اؤيردين گله جك بيزيم دير...

 


یازار : Tural 1390/4/3 | باخیش لار (0)

توركي آدلار

بؤلوم :

يوكله

یازار : Tural 1390/4/1 | باخیش لار (0)

خود آموز زبان تركي

بؤلوم :

يوكله(دانلود)

یازار : Tural 1390/4/1 | باخیش لار (0)

آنا یارپاق

آرشیو

ایلگی

آختاریش

 

بؤلوم لر

یولداش لار

قادين

Bəz qalasi

كامپيوتر اؤيرنك

ديليميز

sən mənim sən mən də sənin ***azerbaycan

گلين گئدك آغلاياق/اورمو گؤلون دولدوراك

سون یازیلار

مگر نمي گفتيد دريغ است كه ايران ويران شود

تورك يا آذري كداميك صحيح است؟

تورك اوشاغي فارس مدرسه سينده

خليل ريضادان بير شعر

بير آنادان بير معليمه مكتوب

توركي آدلار

خود آموز زبان تركي

آرشيو

مرداد 1390

تير 1390

 

باغلانتی لار

سایغاج

ایندی بلاق دا :
بو گونون گؤروشو :
دونه نین گؤروشو :
بو آیین گؤروشو :
بوتون گؤروش لر :
یازی لار :
باخیش لار :
یئنیله مه چاغی :

ایمکان لار

RSS 2.0

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران